,

Električna gitara (GIF)

Tražili ste:

    gitara slike

Written by ghost

Reci ljudima da postoji nevidljivi čovjek koji je stvorio svemir i vjerovati će ti, reci im da je boja mokra i morat će taknuti da budu sigurni!