,

Samo romantične duše će odmah razumjeti sliku – POGLEDAJTE DOBRO!

Neki ljudi zaista imaju veću percepciju od ostalih i to im omogućava da lakše primijete neke stvari od ostalih. Mnogo bolje razumiju stvari koje se dešavaju oko njih.

Slika koja se nalazi ispod teksta djelo je američkog slikara Adama H. koji je kada je crtao ovu sliku izjavio da će samo zaljubljeni moći na prvi pogled saznati o čemu se zaista radi na ovoj optičkoj iluziji.

Written by ghost

Reci ljudima da postoji nevidljivi čovjek koji je stvorio svemir i vjerovati će ti, reci im da je boja mokra i morat će taknuti da budu sigurni!